Veilig werken

Wij zien onze mensen als ons grootste kapitaal. In alle lagen van de organisatie wordt er keihard gewerkt om onze doelstellingen te kunnen nastreven. Wij willen daarom een zo veilig en gezond mogelijke werkplek voor onze medewerkers creëren, waar ze zich kunnen (blijven) ontwikkelen.

Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ proberen we de vitaliteit van onze mensen zo goed mogelijk te borgen. Dit doen we onder andere door een actuele risico-inventarisatie van de werkvloer (RI&E) en het opzetten van een integraal en onderbouwd vitaliteitsbeleid Nijburg Industry Group breed.

VEILIGHEID, GEZONDHEID EN MILIEU

VCA**

De installatie divisie van de Nijburg Industry Group, waaronder Nijburg Klimaattechniek valt,  beschikt over het VCA** certificaat, waardoor onze klanten ervan op aan kunnen dat zij samenwerken met een goed georganiseerde partner die zijn verantwoording neemt met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. We maken gebruik van goed opgeleide, eigen monteurs die allen beschikken over VCA-certificering. Onze mensen werken uitsluitend met modern, goed onderhouden en veilig materieel. De opleiding en bijscholing van onze monteurs op luchttechnisch gebied wordt verzorgd door de Luka.

LEAN MANAGEMENT

6S methode

Binnen de productie divisie maken we gebruik van de 6s methode. De 6s methode is een uitbreiding op de oorspronkelijke 5s methode. Echter is bij de 6s methode een extra s toegevoegd namelijk ‘safety’. Met de toepassing van de 6s methoden streven wij ernaar dat onze werkprocessen soepel en veilig verlopen doormiddel van een zestal aandachtspunten namelijk: sorteren, schikken, schoonmaken, standaardiseren, systematiseren en safety.