Update CO2-prestatieladder

Update CO2-prestatieladder

CO2-beleid

De Nijburg Industry Group voert sinds 2019 een CO2-beleid met als doelstelling om de CO2 uitstoot te reduceren. Het beleid is gestoeld op de principes van de CO2 Prestatieladder. In dit artikel leest u de duurzame stappen die we als bedrijf hebben gezet en die we nog gepland hebben voor de komende periode.

Duurzame maatregelen

Vanuit onze productie organisatie zijn vorig jaar al een aantal veranderingen zichtbaar geworden.

2022

  • De daken van onze productiehallen (hal 1 en 2) zijn vorig jaar vervangen en hal 3 is deze zomer afgerond. Deze daken moeten zorgen voor een betere isolatie, resulterend in lagere stookkosten en koelere zomerperioden.
  • Nieuwe led-lichtlijnen zijn vorige winter geplaatst in hal 1, 2, 8 en 9 prefab voor het verlagen van de energiekosten, maar ook zorgen voor een heldere uitstraling. Komende periode plaatsen we de nieuwe lichtlijnen in hal 3.
  • Een ander belangrijk aandachtspunt is het verwarmen van de productiehallen. Een intern team met behulp van externe deskundigen is druk bezig om een plan op te zetten voor het creëren van een duurzame warmteopwekking (met o.a. warmtepompen en aardwarmte) en een efficiënte warmteafgifte (bestaande uit o.a. stralingspanelen en Nivolairs). Het plan wordt gerealiseerd voor de winter van 2023. Dit betekent dat dit jaar het warmteprobleem niet met een definitieve inrichting opgelost zal worden, maar deze winter zal overbrugd worden met de huur van indirecte gestookte dieselheaters.
  • Eerste stappen nieuwbouw hal 10. In Q4 dit jaar zal de grondbewerking plaatsvinden voor de nieuwbouw van hal 10. In de toekomst zal de productie anders ingericht worden om beter in te kunnen spelen op markwensen zoals prefab en circulariteit. Hiervoor hebben we onder andere meer opslagcapaciteit nodig.

2023

  • In 2023 zullen er weer een aantal nieuwe machines komen en zal de spuiterij vervangen worden. Bij de vervanging van oude machines kijken we naar energiezuinigere opties.
  • Opties worden bekeken om vanaf 2023 het energieverbruik per machine te kunnen monitoren,
  • Om onze CO2 footprint te reduceren blijven we investeren in de moderne werkplek, het hybride werken, minder woon-werkverkeer en minder bedrijfsgebouwen.
  • Een strategisch elektrisch wagenparkbeleid wordt in Q1 opgesteld.

Meer informatie

Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u contact opnemen met ons kantoor of mailen naar: KAM@Nijburg.com.

Op de Nijburg Industry Group internetsite vindt u onder de kop “Over ons” meer details over CO2 Prestatieladder gerelateerde zaken.

Volg ons op LinkedIn.