Safety Culture Ladder behaald

Safety Culture Ladder behaald

Safety Culture Ladder

Veiligheid staat hoog in het vaandel binnen de Nijburg Industry Group. Binnen onze organisatie besteden wij veel aandacht aan de veiligheid van onze processen en medewerkers. 

Daarom zijn wij als organisatie enorm blij en trots dat zowel Nijburg Klimaattechniek als Solid Air Climate Ceilings de Safety Culture Ladder Trede 3 hebben behaald.

Wat houdt het certificaat in?
De Safety Culture Ladder, ook wel bekend als de Veiligheidsladder is een beoordelingsmethode waarin het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen binnen bedrijven wordt gemeten. Het gaat hierbij voornamelijk om cultuur en gedrag binnen een organisatie.

Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie aanwezig is, des te hoger de toegekende laddertrede. De minimale trede ligt in momenteel op twee. Nijburg Klimaattechniek en Solid Air Climate Ceilings hebben beide een certificaat voor trede drie behaald.

Veiligheidstreden
De Safety Culture Ladder is opgebouwd uit 5 treden. Afhankelijk van de trede zit er een kenmerk aan verbonden. De verschillende treden luiden als volgt:

  1. Pathologisch
  2. Reactief
  3. Berekenend
  4. Proactief
  5. Vooruitstrevend

Trede 3 – Berekenend

“De organisatie heeft haar veiligheidsregels nader bepaald, welke belangrijk worden gevonden binnen de onderneming. Zij stelt zich kwetsbaar op, neemt haar verantwoordelijkheid, echter vaak uit eigenbelang. ‘Wat levert het de onderneming nou op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management binnen de organisatie.” https://www.desafetycultureladder.nl/

Doelen
Wij streven ernaar om de trede 4 van de Safety Culture Ladder te behalen. Veiligheid volledig integreren in onze bedrijfsprocessen is binnen onze organisatie een intern doel wat wij willen optimaliseren.