Kwaliteit

De Nijburg Industry Group, waar Nijburg Klimaattechniek onderdeel van is, is zowel voor haar installatie- als productiedivisie in het bezit van het NEN-EN-ISO 9001 certificaat. ISO 9001 is de internationaal geaccepteerde standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met dit certificaat wordt aangetoond dat wij op consistente wijze producten leveren die voldoen aan de eisen van de klant en aan de geldende wet- en regelgeving. Tevens zijn onze producten allen voorzien van de wettelijk verplichte CE-markering en zijn we deelnemer aan het Eurovent certificeringsprogramma. Deelname aan het programma geeft onze klanten een grote mate van zekerheid en betrouwbaarheid als het gaat om onze producten.

KWALITEITSNORMEN

LUKA

De installatiedivisie is lid van de Nederlandse vereniging van luchtkanalenfabrikanten, Luka. Haar productie, montage en meetmethoden voldoen aan de kwaliteitseisen welke door de Luka worden gehanteerd. Deze kwaliteitseisen zijn tenminste gelijkwaardig aan de EN 1505 t/m 1507. De navolging van deze kwaliteitsnormen worden geborgd door onafhankelijke controles van functionarissen van TUV Rheinland Nederland BV. Standaard voldoen onze producten aan de nieuwe Europese luchtdichtheidsklasse Air Tightness Class 3 (ATC-3), hetgeen gelijkwaardig is aan Luka-C.  Door deze constante controles kunnen wij voor onze projecten het Luka Systeemcertificaat verstrekken.

TEVREDEN KLANTEN

Klanttevredenheidsonderzoek (KTO)

De Nijburg Industry Group focust als familiebedrijf op een duurzame langere termijn klantrelatie. Een goede relatie en een tevreden klant vinden wij erg belangrijk. Om deze reden wordt na oplevering van een project gevraagd deel te nemen aan een digitaal klantentevredenheidsonderzoek. Op deze wijze blijven we kritisch naar onze eigen processen kijken, kunnen we deze optimaliseren en betere prioriteiten voor onze klanten stellen.