Dat wij ons bewust bezig houden met de maatschappij en hoe wij daarbinnen het beste kunnen ondernemen, rekening houdende met de effecten van de bedrijfsvoering, zien wij als eerste terug in onze missie voor de komende jaren:

"Wij willen als totaalleverancier een bijdrage leveren aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat in woon- en werkomgevingen door het produceren en leveren van geavanceerde, energiezuinige en duurzame oplossingen."

Alle acties en doelstellingen van ons voor de komende jaren zijn gericht op het kunnen blijven bedienen van onze klanten, het kunnen blijven groeien en het constant innoveren van onze producten en processen zonder daarbij de maatschappij uit het oog te verliezen.

 

 

Een beter milieu begint bij jezelf

Bij de ontwikkeling van onze hoogwaardige producten streven we ernaar om het milieu zo min mogelijk te belasten. “Een beter milieu begint bij jezelf” hebben wij daarom ter harte genomen; ons eigen hoofdkantoor is volledig energie neutraal aangelegd. Het daarnaast creëren van een optimaal en veilig werkklimaat voor onze medewerkers, waarin wij diversiteit en creativiteit stimuleren, is ons visitekaartje. De veelzijdigheid binnen de organisatie en de toegevoegde waarde en maatwerk die wij leveren bij elk project, zorgen voor een integrale visie welke bewust is van de omgeving waarin wij opereren.

De integrale visie sterkt zich niet alleen uit binnen de afdelingen die direct gemoeid zijn met de ontwikkeling, verkoop en montage van onze producten. Ook binnen de Marketing, HR en Finance wordt er bewust gekeken naar de klanten op de markt en hoe wij kunnen bijstaan in wensen en problemen van deze klanten. Daarnaast wordt er gekeken naar het personeelsbestand, het opleidingsniveau en de schaarse profielen die langzaam op de markt verschijnen, maar waar wel vraag naar is of gaat zijn binnen de organisatie.

Offerte aanvragen

Na het klikken op de button komt u in uw eigen emailbox waar u uw offerte aanvraag (inclusief bijlagen) direct kunt sturen naar offertes@nijburg.com.

Vraag offerte aan