Nieuwsbrief update CO2-prestatieladder

Nieuwsbrief update CO2-prestatieladder

Vorig jaar zijn wij gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder en daar zijn wij erg blij mee. Voor de certificering hebben we goed nagedacht over de reductiedoelstellingen en reductiemaatregelen voor de komende jaren. Ons uiteindelijke doel is om in 2030 energie neutraal te zijn. Om daar te komen hebben we voor de komende 3 jaar reductiedoelstellingen en reductiemaatregelen opgesteld die we graag met u delen.

Reductiedoelstellingen 2020 – 2023 Nijburg Industry Group

  2020 2021 2022 2023
Scope 1 60% 60% 60% 100%
Scope 2 1% 4% 7% 15%

Wat houden bovenstaande doelstellingen in?

Om u een beetje inzicht te geven in de C02-prestatieladder en de CO2 footprint van de Nijburg Industry Group is het goed om onze broeikasgasemissies te kwantificeren. Broeikasgassen zijn gassen die bijdragen aan de opwarming van de aarde, de belangrijkste broeigasgassen vanuit Nijburg is CO2. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Bij Nijburg wordt voornamelijk gebruik gemaakt van aardgas. Momenteel is dat gedeeltelijke groen gas maar met de ingang van ons nieuwe contract willen we over op volledig groen gas.

Daarnaast proberen we ons gas en elektriciteit gebruik zoveel mogelijk te reduceren. Onderstaande reductiemaatregelen zijn dit jaar doorgevoerd binnen onze productie divisie:

  • Plaatsen van compartimenten;
  • Overheaddeuren aanvullen met snel sluitende deuren;
  • Vervanging dak productiehallen voor minder warmte verlies;
  • Vervanging TL-armaturen voor LED op natuurlijk moment.

Voor de komende jaren worden onderstaande maatregelen onderzocht:

  • Restwarmte diverse machines via warmtewisselaar hergebruiken;
  • Ondergrondse warmte opslag gebruiken verwarming productiehallen;
  • Reduceren van totaal aantal vestigingen en verduurzamen van vestiging installatie- en productie divisie.

We hopen met onze reductiedoelstellingen en reductiemaatregelen een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame planeet. Nijburg valt onder de categorie midden grote organisaties. Onze Footprint zit momenteel tegen de ondergrens van midden grote bedrijven aan. We vallen dus bijna met onze CO2 uitstoot binnen de categorie kleine organisaties. Ofwel we zijn op de goede weg!

Op onze website onder  ‘Over ons’ zijn meer details te vinden over de bovengenoemde onderwerpen en andere CO2-Prestatieladder gerelateerde zaken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u contact opnemen met ons kantoor of mailen naar: kam@nijburg.com