Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als Nijburg Industry Group nemen wij de verantwoordelijkheid voor de maatschappij waarin wij leven. Belangrijke thema’s binnen onze organisatie zijn dan ook onze invloed op de klimaatverandering en het creëren van goede arbeidsomstandigheden.

Als Nijburg Industry Group nemen we de verantwoordelijkheid voor alle mensen die waar dan ook in onze supply chain betrokken zijn. Continue proberen wij de werkomgeving van onze mensen verder te optimaliseren en de nadruk te leggen op een werkplek die een gezonde afspiegeling geeft van de maatschappij in diversiteit van mensen.

Overzee met de Florentina Foundation

Over de grens zet Nijburg Industry Group zich al jaren in voor de Florentina Foundation in Tanzania. Deze non-profit organisatie heeft als doel een bijdrage te leveren aan de medische en educatieve ontwikkeling van kinderen en ouders in verschillende Afrikaanse ontwikkelingslanden. Naast een financiële bijdrage zijn er meerdere jaren mensen van de Nijburg Industry Group actief betrokken geweest bij een jaarlijks bouwproject in Tanzania.

Good Climate, Better Performance

De activiteiten die wij sponsoren horen een wezenlijke bijdrage te leveren aan onze bedrijfs- en marketingdoelstellingen. Daarom zoeken we bij alle sponsorprojecten een nauwe samenwerking met de begunstigde of de organisatie van een evenement op basis van wederzijdse gelijkwaardigheid. Nijburg Industry Group heeft de bewuste keuze gemaakt om een bijdrage te leveren aan enkele verenigingen en organisaties die bijdragen aan aan de gezondheid van mensen of aan een gezond milieu.