Mens en Ontwikkeling

In 2018 vierde Nijburg Industry Group haar 50-jarig jubileum en met trots mogen wij stellen dat we dit samen met medewerkers hebben gevierd die vanaf de start van de onderneming in 1968 betrokken zijn geweest. Naast dat wij een ervaren groep van gespecialiseerde bedrijven zijn op het gebied van lucht- en klimaattechniek werken we met een team van zeer ervaren en loyale mensen. Onze mensen zijn ons grootste kapitaal en de Nijburg Industry Group wil een aantrekkelijke werkgever zijn die medewerkers voor langere tijd aan zicht bindt, door het bieden van perspectief.

 

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Leven lang leren

De organisatie wordt gekenmerkt door een platte organisatiestructuur, met korte lijnen waarin gefocust wordt op de teamgeest en mensen veel vrijheid hebben. We proberen de werkomgeving van onze mensen zo goed mogelijk te optimaliseren en leggen de nadruk op een werkplek die een gezonde afspiegeling geeft van de maatschappij in diversiteit van mensen.

De combinatie van ervaren medewerkers en de verjonging van de laatste jaren heeft voor een hogere diversiteit gezorgd en heeft bijgedragen aan een stuk kennisoverdracht, inspiratie en creativiteit. Door van elkaar te leren en elkaar te helpen heeft uiteindelijk geresulteerd in een hogere werktevredenheid en het beste resultaat voor onze klanten.

“Leerzame en leuke werkomgeving, waar volop ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling”

INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf delen we praktijkkennis en ervaring met studenten door middel van stages en werkplekken. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van ons vak en de overdacht van kennis. Daarnaast is onze doelstelling dat minstens 5% van al onze medewerkers en/of flexibele schil bestaat uit ‘social return’. Zo proberen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te helpen.