De Nijburg Industry Group niet fysiek aanwezig VSK 2022

De Nijburg Industry Group niet fysiek aanwezig VSK 2022

Gezondheid is een groot goed en dat nemen we ons ter harte: voor onze collega’s, voor u als samenwerkingspartner, voor u als bezoeker aan de VSK. Vanwege de verder oplopende cijfers en de aangescherpte maatregelen rondom covid-19 hebben we onze keuze om deel te nemen aan de VSK 2022 uitvoerig geëvalueerd.

Onze missie heeft echter de doorslag gegeven. In onze missie maken we ons hard voor het realiseren van een gezond binnenklimaat in gebouwen waar mensen verblijven, waarbij we oog hebben voor mens en milieu. Met de huidige ontwikkelingen hebben we het besluit genomen dat het aanwezig zijn bij evenementen waar grote groepen mensen samenkomen niet strookt met datgene waar we voor staan.

Daarom zullen wij als Nijburg Industry Group niet fysiek aanwezig zijn tijdens de VSK 2022. Fysiek niet aanwezig zijn betekent niet dat we helemaal niet aanwezig zullen zijn. Over hoe we dit vorm zullen geven informeren we u in een later stadium.

Wilt u op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen binnen de Nijburg Industry Group? Meld u aan voor onze nieuwsbrief.